KO-DAM Psihoterapija

Logoterapija

Logoterapija, kot psihoterapevtska smer vnaša v psihoterapijo nekaj novega, edinstvenega, tj. spoznanje, da je človek duhovno bitje. Izhajajoč iz duhovnih potreb človeka, skuša odgovoriti na osnovna eksistenčna vprašanja, ki so pomembna tako za duševno zdravega, kot duševno bolnega človeka. »Logos« gr.-smisel; logoterapija odgovarja na večno človekovo vprašanje po smislu bivanja, smislu trpljenja, smislu slehernega doživljanja in početja. Bolnemu človeku odgovarja na vprašanje: » Zakaj se je to zgodilo ravno meni?« Človek je sposoben iz ljubezni do nekoga ali nečesa pozabiti nase, trpeti, preseči samega sebe. Šele v realizaciji takšne samopresežne življenjske naloge, človek odkriva svoj smisel. Smisel nam ni dan, smisel odkrivamo na življenjski poti. Dobro je, če smo zadovoljni, ko se ozremo nazaj. Dobro je če nam je uspelo živeti tako, kot bi vsak dan bil zadnji in zato posebej dragocen. Naše življenje je samo naše in nam je dano kot naloga. Vztrajanje kljub oviram, s pripravljenostjo za spreminjanje stališča, ob razvijanju smisla za humor, nam bo v pomoč takrat, ko ne bomo videli več izhoda. Izkušnja, da nam je kriza v pomoč na poti naše duhovne rasti, bo končno povečala našo notranjo moč in občutek veselja do življenja.