G-G2JPSLM3V6

KO-DAM Psihoterapija
View now.

O PSIHOTERAPIJI

Psihoterapija je vrsta profesionalnih postopkov, ki segajo od namer, da bi se zdravilo paciente, ki trpijo zaradi psihičnih, somatopsihičnih ali psihosocialnih stisk oziroma neravnovesja, do dvigovanja kakovosti življenja klientom, ki želijo odkriti boljši odnos do sebe in do soljudi.

Gre za posebno obliko medosebnega komuniciranja med dvema posameznika ali v okviru skupine, pri katerem se uporablja verbalne in neverbalne metode razumevanja in posredovanja. Psihoterapija uporablja posebne oblike znanja in spretnosti, ki temeljijo na razumevanju psihičnega zdravja in patologije in z njimi skuša vplivati na ljudi.

Njeni cilji so spremeniti stališča in vedenje povezano s problematičnimi področji osebnega in socialnega vedenja, ublažiti simptome in odstraniti čim več pogojev v katerih oseba trpi, preoblikovati omejujoče vzorce osebnosti, ki so povezani z nezadovoljstvom ali stresom, hrabriti klienta, da reorganizira svoje izkušnje in ekspresijo ali da razvije intrapsihično in interpsihično integracijo oziroma kakovost doživljanja in odnosov z drugimi.

O LOGOTERAPIJI

Logoterapija, kot psihoterapevtska smer vnaša v psihoterapijo nekaj novega, edinstvenega, tj. spoznanje, da je človek duhovno bitje. Izhajajoč iz duhovnih potreb človeka, skuša odgovoriti na osnovna eksistenčna vprašanja, ki so pomembna tako za duševno zdravega, kot duševno bolnega človeka. »Logos« gr.-smisel; logoterapija odgovarja na večno človekovo vprašanje po smislu bivanja, smislu trpljenja, smislu slehernega doživljanja in početja. Bolnemu človeku odgovarja na vprašanje: » Zakaj se je to zgodilo ravno meni?« Človek je sposoben iz ljubezni do nekoga ali nečesa pozabiti nase, trpeti, preseči samega sebe. Šele v realizaciji takšne samopresežne življenjske naloge, človek odkriva svoj smisel. Smisel nam ni dan, smisel odkrivamo na življenjski poti. Dobro je, če smo zadovoljni, ko se ozremo nazaj. Dobro je če nam je uspelo živeti tako, kot bi vsak dan bil zadnji in zato posebej dragocen. Naše življenje je samo naše in nam je dano kot naloga. Vztrajanje kljub oviram, s pripravljenostjo za spreminjanje stališča, ob razvijanju smisla za humor, nam bo v pomoč takrat, ko ne bomo videli več izhoda. Izkušnja, da nam je kriza v pomoč na poti naše duhovne rasti, bo končno povečala našo notranjo moč in občutek veselja do življenja.

O MENI

mag. Klemen Kobal, oče treh otrok, je specialistični doktor psihoterapije(*), smer logoterapija, opravljeno ima tudi subspecializacijo iz psihoterapije otrok in mladostnikov. Je profesor in strokovni vodja Akademije za Psihoterapijo Logoterapijo kjer se izvajajo izobraževanja iz področja logoterapije, med drugim tudi pet letni specialistični študij logoterapije in eksistencialne analize in specialistični študij psihoterapija v športu. Opravlja individualno, partnersko, družinsko, skupinsko psihoterapijo. Deluje tudi na področju zdravljenja odvisnosti od alkohola, drog, na področju motenj hranjenja. Njegova posebnost je športna psihoterapija, kjer sodeluje z znanimi imeni slovenskega in tudi tujega športa katerim je tudi s svojim poznavanjem športne psihoterapije pomagal osvajati odličja na največjih svetovnih tekmovanjih kot so olimpijske igre, svetovna prvenstva. Magistriral je iz športnega prava, športne etike ter s področja prepovedanih poživil v športu. Trenutno na fakulteti za uporabne družbene študije opravlja znanstveni doktorski študij iz področja psihoterapije - logoterapije, kjer se ukvarja predvsem z eksistencialno krizo vrhunskih športnikov po koncu kariere in med kariero, razvojem trenerjev in mladih športnikov. Specialistični študij psihoterapije - logoterapija po programu inštituta Viktor Frankl je opravil pod vodstvom dr. Cvijete Pahljine dr.med.spec.psihiatrinja, logoterapevtka, kateri zagotavlja standarde evropske zveze za psihoterapijo EAP in slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP. Je tudi osebni fitnes trener.

(*) naziv Specialistični doktor psihoterapije ... ne vodi do javno veljavne listine po
32.členu Zakona o visokem šolstvu  RS.

Deluje na področju psihologije in psihoterapije športa, osebnih težav in stisk, zdravljenja odvisnosti od alkohola, izgorelosti, stresa, depresije, tesnobe, paničnih napadov, različnih vrst fobij, mejne osebnostne motnje, partnerskih nesoglasij. Veliko časa deluje tudi na področju psihoterapije psihoz (shizofrenija, bipolarna motnja). Svetuje in motivira tudi na področju osebnostnega razvoja in doseganja osebnih ciljev tako na področju športa kot tudi v podjetjih in drugje. Redno obiskuje strokovne supervizije in se dodatno izobražuje. Pri delu se ravna v skladu z Etičnim kodeksom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Psihoterapijo opravlja v Radomljah, Ljubljani, Črnomlju in na domu pri klientu. Lahko se dogovorimo tudi za On Line obravnave (Skype, Zoom, Teams). (*) naziv Specialistični doktor psihoterapije ... ne vodi do javno veljavne listine po     
      32.členu Zakona o visokem šolstvu RS.

OBRAVNAVA

Nudimo vam različne oblike individualnih terapevtskih obravnav. Kot mednarodno akreditirana inštitucija terapevtsko obravnavamo po metodi Viktor Frankl.

Psihoterapija Viktorja Frankla, osredotočena na pomen, je eden najpomembnejših psihoterapevtskih konceptov našega časa. To je povezano z dejstvom, da ni usmerjen samo v motnje ali težave. Ko so motnje premagane, problemi rešeni, zdravje se povrne, se vedno postavi vprašanje: Kaj naj zdaj storim s svojim zdravjem? Ali drugače povedano: usmerjenost na problem in usmerjenost na pomen morata biti v uravnoteženem razmerju.

"Človeku je mogoče vzeti vse, le eno stvar: zadnjo človeško svoboščino - izbrati svoj odnos v danih okoliščinah, izbrati svojo pot." — VIKTOR FRANKL, MD, PHD

Klinična 
psihoterapija

 

Posamezno srečanje traja 60 minut. število srečanj prilagodimo vsakemu posamezniku na podlagi medsebojnega dogovora

kontakt:
email:     info@ko-dam.si
telefon:  040 171 414

 

Mobirise

Individualna 
psihoterapija

Posamezno srečanje traja 60 minut. število srečanj prilagodimo vsakemu posamezniku na podlagi medsebojnega dogovora

kontakt:
email: info@ko-dam.si
telefon: 040 171 414

Mobirise

Športna
psihoterapija

Posamezno srečanje za psihološko pripravo športnikov, trenerjev in staršev športnikov traja 60 minut. Za način in pogostost obravnave se dogovorimo.

kontakt:
email: info@ko-dam.si
telefon: 040 171 414

Mobirise

Družinska psihoterapija

Posamezno srečanje za pare in družine traja 75 minut. Za pogostost obravnave se dogovorimo.

kontakt:
email: info@ko-dam.si
telefon: 040 171 414

Mobirise

IZOBRAŽEVANJA IN ŠTUDIJ

Psihoterapija Viktorja Frankla je osredotočena na pomen, ki je eden najpomembnejših psihoterapevtskih konceptov našega časa. To je povezano z dejstvom, da ni usmerjen samo v motnje ali težave. Ko so motnje premagane, problemi rešeni, zdravje se povrne, se vedno postavi vprašanje: Kaj naj zdaj storim s svojim zdravjem? Ali drugače povedano: usmerjenost na problem in usmerjenost na pomen morata biti v uravnoteženem razmerju.

Tako je v javnosti vidno, da ste opravili odlično logoterapevtsko izobraževanje in ste visoko usposobljeni za eksistencialno analitično svetovanje. Tako smiselna in vrednotna podpora ljudi kot pomenski in vrednotno usmerjen osebnostni razvoj sta glede na trenutne družbene razmere postala nujna na številnih področjih dela in življenja; predvsem v šolah, klinikah, v gospodarstvu, na univerzah, v politiki, pa tudi v partnerstvu in na področju psihoterapije, svetovanja in pastorale.

Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate seznam izobraževanj, ki temeljijo na Logoterapiji in eksistencialni analizi.

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE
SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA

Študij ne vodi do javno veljavne listine po 32.členu Zakona o visokem šolstvu RS.

kontakt:
email: info@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ  
PSIHOTERAPIJA V ŠPORTU

Študij ne vodi do javno veljavne listine po 32.členu Zakona o visokem šolstvu RS.

kontakt:
email: info@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise

USPOSABLJANJE IZ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE ZA TRENERJE IN ZAPOSLENE V ŠPORTU

kontakt:
email: info@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise

Usposabljanje Psihoterapija in Logoterapija za managerje in podjetja

kontakt:
email: info@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise

USPOSABLJANJE ZA UČITELJE IZ PSIHOTERAPIJE – LOGOPEDAGOGIKA

kontakt:
email: info@psihoterapija-logoterapija.si

Mobirise

SUPERVIZIJA

kontakt:
email: info@ko-dam.si
telefon: 040 171 414

Mobirise

KO-DAM d.o.o.

Preserje pri Radomljah
Gajeva ulica 18
1235 Radomlje

+386 40 171 414

info@ko-dam.si


Davčna številka: SI14226766
Matična številka: 5829542000 

© Copyright 2023 - All Rights Reserved